Ziektebeelden

Anatomie | Fysiologie | Pathologie | Geneesmiddelenkennis

Kennis toepassen in de praktijk

In de e-learning Ziektebeelden komen de vakken anatomie, fysiologie, pathologie en geneesmiddelenkennis bij elkaar.

✔ Het concretiseren van de hulpvraag staat centraal in het doorlopen van de lesstof.

✔ De student leert aan de hand van het geneesmiddelengebruik van welk ziektebeeld sprake kan zijn en hoe de patiënt daarin te ondersteunen is.

✔ De student kan na het doorlopen van de e-learningmodules ziektebeelden beschrijven en de bijbehorende medicamenteuze behandeling toelichten.

De modules zijn gericht op het toepassen van medische basiskennis in praktijksituaties en bestaan uit drie onderdelen per ziektebeeld:

  1. Introductie: activeren van voorkennis over het ziektebeeld en het toepassen van de kennis aan de hand van realistische patiëntverhalen.
  2. Kennischeck: een korte toets waarmee de cursist kan checken of hij voldoende weet om aan de casus te beginnen.
  3. Casus: oefenen met het herkennen en verklaren van klachten, ziektebeelden en medicamenteuze behandelingen bij een patiënt.

De modules Ziektebeelden: 

OefenmodulesOefenmodules vervolg
Hartfalen*Luchtweginfecties*
Diabetes mellitus*Schildklieraandoeningen*
CVA en TIA*Oogaandoeningen*
Depressie*Verslavingsproblematiek*
Ziekte van Parkinson*Huidaandoeningen
Astma en COPD*Hartritmestoornissen
Urineweginfecties*Chronische nierinsufficiëntie
Dementie*Veneuze trombose en longembolie
Reumatische aandoeningen*Acuut coronair syndroom

*Deze modules zijn opgeleverd. De overige modules zijn het 1e kwartaal van 2024 gereed. 

De e-learningmodules sluiten aan bij het kwalificatiedossier voor doktersassistent en zijn samen met docenten ontwikkeld.

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je interesse en wil je advies hoe je Medilect kunt inzetten in het onderwijs? Onze leermiddelenadviseur vertelt je er graag meer over:

Stijn Bouwmeester

Leermiddelenadviseur
Stijn Bouwmeester